Valsneset Eiendom AS

F

Valsneset Eiendom AS er et selskap som er eid av Kopparn Utvikling AS og Bjugn Sparebank med 50% andel hver. Selskapet ble etablert våren 2015, og har som formål å eie og utvikle næringseiendommer først og fremst på Valsneset industriområde i Bjugn. Selskapet eier i dag ett industribygg som i dag leies ut til Botngaard AS.

Daglig ledelse i selskapet leies inn fra INAQ AS ved Arnt-Ivar Kverndal.

Styret har følgende sammensetning:

Observatør til styret er:


For mer informasjon, kontakt:

arnt-ivar.kverndal@inaq.no

Mobil: 977 76 485

Velkommen til Valsneset