Bjugn Næringsforum

F

Bjugn Næringsforum (BNF) ble etablert 17.01.06. BNF er kontaktpunkt og interesseorganisasjon for næringsdrivende samt foreninger, organisasjoner og institusjoner med tilknytning til næringslivet i Bjugn.

BNF sitt formål er å fremme næringslivets interesser gjennom bl.a. idéskaping, ulike felles initiativ og utvikling av et sterkere samarbeid på tvers av bedriftene.

BNF har et nyvalgt styre med Tor Langvold som arbeidende styreleder. Styret ble valgt på årsmøtet den 9. februar 2016, der også forumets strateg- og aktivitetsplan for 2016 ble vedtatt.

Styret har følgende sammensetning:

Varamedlemmer:

Observatør til styret er:

For mer informasjon, kontakt:

Styrets leder: Tor Langvold

Torl12@online.no

406 05 894

BNF strategi- og aktivitetsplan 2016